Koruyucu Radyoterapi Jeli

Radyoterapi

Radyoterapi, iyonlaştırıcı ışın kullanarak kanser hastalığının tedavisidir. Hedef tümörlü dokunun yok edilmesi ve bu sırada da normal dokuların korunmasıdır...

Radyoterapi Uygulama Alanları

Ameliyatlarda olduğu gibi radyoterapi de lokal bir tedavidir ve sadece uygulanan bölgedeki hücreleri etkiler...

Yaşam kalitesi üzerine olan etkileri

Radyoterapi tedavilerinde ortaya çıkan cilt yanıkları veya yaraların, yaşam kalitesi üzerine şiddetli etkileri bulunmaktadır...

Neden BOR ve Pluronik?

Bor bileşiklerinin Antimikrobiyal ve hücre yenileme özelliği var Dünya reservinin %72 Türkiye de bulunuyor...

Life 7 İçerik ve Koruyucu Etkileri

Life 7, sodium pentaborat pentahidrat (NaB), poloksomer F68 ve F127 içeren bir karbopol jel kompozisyonudur...

Klinik Çalışma

Bu çalışmadaki amaç meme kanseri hastalarda radyoterepi uygulaması öncesi LIFE7 uygulanmış cilt yüzeylerinde pigmentasyon, yanık ve radiodermatit yara oluşumu ve iyileşmesindeki rolünün klinik araştırma sonuçları ile ortaya konulmasıdır...
Yorumlar